Miss Nepal 2023 Srichchha Pradhan underwent SMILE Pro Laser Eye surgery

Miss Nepal 2023 Srichchha Pradhan  underwent SMILE Pro Laser Eye surgery
  • 2024-05-30

Miss Nepal 2023 Srichchha Pradhan underwent SMILE Pro Laser Eye surgery

Miss Nepal 2023 Srichchha Pradhan , underwent SMILE (Small Incision Lenticular Extraction) Pro Laser Eye surgery at Tilganga Institute of Ophthalmology. The procedure was performed using the VisuMax 800, the only advanced robotic machine in Nepal. This is the only lenticular extraction procedure approved by the FDA. Thank you for trusting us. 

तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा मिस नेपाल २०२३ सृच्क्षा प्रधानको स्माइल प्रो लेजरबाट चश्मा हटाउने शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो नेपालमा  उपलब्ध एक मात्र रोवोटिक लेजर आइ सर्जरी प्रविधि हो । स्माइल प्रो विश्वमै एक मात्र लेन्टीकुलर ईक्ट्राक्सन एफडीए  प्रमाणित प्रविधि हो ।